บาธ แอนด์ สปา บจก. BATH & SPA CO.,LTD.       

http://www.bangkoksync.com

บาธ แอนด์ สปา บจก. BATH & SPA CO.,LTD.                      

ชื่อ (Contact Name):บาธ แอนด์ สปา บจก. BATH & SPA CO.,LTD.       
ชื่อบริษัท (Company name):บาธ แอนด์ สปา บจก. BATH & SPA CO.,LTD.       
ทีอยู่ (Address):1556 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
รหัสไปรษณีย์ (Postal):10310
จังหวัด:กรุงเทพมหานคร
เขต:ห้วยขวาง
ประเทศ (Country):ไทย
โทรศัพท์ (Phone):(662) 2753584-7  
แฟกซ์:(662) 2753533  
contact us

รายละเอียดบริษัท               

บาธ แอนด์ สปา บจก. BATH & SPA CO.,LTD.